Kahkaha

Bayıldım

Cool

Kızgın

Mahcup

Öğretici

Şaşkın

Suskun

Tatlı

Üzgün

Süper

Türkiye nüfusunun 15,3’ünü genç nüfus oluşturdu- Güncel Haberler

Ana Sayfa » Ekonomi » Türkiye nüfusunun 15,3’ünü genç nüfus oluşturdu- Güncel Haberler
Google News Abone Ol
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2021 yılı sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 971 bin 289 kişi oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun 15,3'ünü oluşturdu. Genç nüfusun 51,3'ünü erkek nüfus, 48,7'sini ise kadın nüfus oluşturdu.

 

Nüfus projeksiyonlarına göre genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2025 yılında 14,3, 2030 yılında 14,0, 2040 yılında 13,4, 2060 yılında 11,8 ve 2080 yılında 11,1'e düşeceği öngörüldü.

 

Genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı, 1935-2080
 
Kaynak: TÜİK, Genel Nüfus Sayımları, 1935-1990
              TÜİK, Nüfus Tahminleri, 2000
              TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2007-2021
              TÜİK, 2018 Nüfus Projeksiyonları, 2025-2080

 

Türkiye'nin genç nüfus oranının Avrupa Birliği üye ülkelerinden yüksek olduğu görüldü

 

Türkiye'nin genç nüfus oranının 15,3 ile Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü. Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranları incelendiğinde, 2021 yılında genç nüfus ortalaması 10,6 oldu. AB üye ülkeleri arasında en yüksek genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla 12,6 ile İrlanda, 12,3 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Danimarka olduğu, en düşük genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin ise sırasıyla 9,0 ile Bulgaristan ve Çekya, 9,2 ile Letonya olduğu görüldü.

 

Genç nüfus oranının Avrupa Birliği üye ülkeleri ile karşılaştırması, 2021
 
Kaynak: Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) Veri Tabanı, 2021
              TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2021

 

Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il 22,8 ile Hakkari oldu

 

ADNKS sonuçlarına göre 2021 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, 22,8 ile Hakkari oldu. Bu ili 22,1 ile Şırnak ve 21,8 ile Siirt izledi.

 

Genç nüfus oranının en yüksek ve en düşük olduğu 10 il, 2021
 
Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2021
 
Genç nüfus oranının en düşük olduğu il 12,3 ile Muğla oldu. Muğla ilini 12,7 ile Tunceli ve Balıkesir illeri izledi.
 
İllere göre genç nüfus oranı, 2021
 
Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2021

 

Genç nüfusun 31,1'inin 20-22 yaş grubunda yer aldığı görüldü

 

Genç nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde; 2021 yılında genç nüfusun 29,0'unun 15-17 yaş grubunda, 19,0'unun 18-19 yaş grubunda, 31,1'inin 20-22 ve 20,9'unun ise 23-24 yaş grubunda yer aldığı görüldü.

 

Yaş grubuna göre genç nüfus oranı, 2021

 

Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2021

 

Evli olan genç kadınların oranı, evli olan genç erkeklerin oranının yaklaşık 4 katı oldu

 

Genç nüfus yasal medeni duruma göre incelendiğinde, cinsiyetler arasında önemli farklılıklar olduğu görüldü. Genç erkek nüfusun 2021 yılında 96,2'sinin hiç evlenmemiş, 3,8'inin resmi nikahla evli, 0,1'inin boşanmış olduğu görülürken genç kadın nüfusun 84,9'unun hiç evlenmemiş, 14,7'sinin resmi nikahla evli, 0,4'ünün ise boşanmış olduğu görüldü.

 

Kadınlarda yükseköğretimde net okullaşma oranı 48,5 oldu

 

Türkiye'de 2019/'20 öğretim yılında 43,4 olan yükseköğretim net okullaşma oranı, 2020/'21 öğretim yılında 44,4'e yükseldi. Yükseköğretim net okullaşma oranı cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerde bu oran 40,6'dan 40,5'e düşerken kadınlarda 46,3'ten 48,5'e yükseldi.

 

Eğitim seviyesi ve cinsiyete göre net okullaşma oranı, 2020/'21

 

Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim, 2020/'21

 

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 24,7 oldu

 

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre gençlerde işgücüne katılma oranı, 2020 yılında 39,1 iken 2021 yılında 41,7 oldu. Genç erkeklerde işgücüne katılma oranı 2020 yılında 50,1 iken 2021 yılında 53,1, genç kadınlarda ise bu oran 2020 yılında 27,5 iken 2021 yılında 29,7 oldu.

 

Gençlerde işsizlik oranı, 2020 yılında 25,3 iken 2021 yılında 22,6 oldu. Genç erkeklerde işsizlik oranı 2020 yılında 22,6 iken 2021 yılında 19,4, genç kadınlarda ise bu oran 2020 yılında 30,3 iken 2021 yılında 28,7 oldu.

 

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2020 yılında 28,3 iken 2021 yılında 24,7 oldu. Genç erkeklerde ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 2020 yılında 21,2 iken 2021 yılında 17,5, genç kadınlarda ise bu oran 2020 yılında 35,7 iken 2021 yılında 32,4 oldu.

 

Cinsiyete göre kurumsal olmayan genç nüfusun işgücü durumu, 2021

 

Kaynak: TÜİK, İşgücü İstatistikleri, 2021

 

İstihdamdaki gençlerin 51,0'i hizmet sektöründe yer aldı

 

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre genç nüfusun istihdam oranı, 2020 yılında 29,2 iken 2021 yılında 32,2'ye yükseldi. Genç erkeklerde istihdam oranı 2020 yılında 38,8 iken 2021 yılında 42,8, genç kadınlarda bu oran 2020 yılında 19,2 iken 2021 yılında 21,2 oldu.

 

Genç nüfusun istihdamı sektörlere göre incelendiğinde, istihdam edilen gençlerin 2021 yılında 18,2'sinin tarım sektöründe, 30,8'inin sanayi sektöründe, 51,0'inin ise hizmet sektöründe yer aldığı görüldü. İstihdam edilen genç erkeklerin 16,8'inin tarım sektöründe, 35,4'ünün sanayi sektöründe, 47,7'sinin hizmet sektöründe yer aldığı görülürken genç kadınların 21,0'inin tarım, 21,0'inin sanayi, 58,0'inin ise hizmet sektöründe yer aldığı görüldü.

 

Eğitime devam etmek istemesine rağmen eğitimini yarıda bırakan gençlerin oranı 7,6 oldu

 

Türkiye Aile Yapısı Araştırması 2021 sonuçlarına göre 15-24 yaş grubundaki genç nüfus içinde eğitimine devam etmek istemesine rağmen (üniversite dahil) eğitimini yarıda bırakan gençlerin oranı 7,6 oldu. Genç erkeklerde bu oran 8,0 iken genç kadınlarda ise 7,1 oldu.

 

Eğitimini yarıda bırakan gençlerin eğitimini yarıda bırakma nedenleri incelendiğinde ilk sırayı 48,1 ile ekonomik nedenler alırken, bunu 23,6 ile eğitimdeki başarısızlık ve 10,8 ile ailenin izin vermemesi takip etti.

 

Cinsiyete göre eğitimini yarıda bırakan gençlerin eğitimini yarıda bırakma nedenleri, 2021

 

Kaynak: TÜİK, Türkiye Aile Yapısı Araştırması, 2021

 

Genel sağlık durumundan memnun olduğunu belirten gençlerin oranı 83,5 oldu

 

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre, 18 ve daha yukarı yaştaki bireylerin genel sağlık durumlarından memnuniyet oranı 2020 yılında 67,5 iken 2021 yılında 69,3 oldu. Genç nüfusun genel sağlık durumundan memnuniyet oranı ise 2020 yılında 84,6 iken 2021 yılında 83,5'e düştü. Bu oran 2021 yılında genç erkeklerde 85,9, genç kadınlarda ise 81,0 oldu.

 

Cinsiyete göre genç nüfusun genel sağlık durumundan memnuniyet düzeyi, 2020, 2021

 

Kaynak: TÜİK, Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2020, 2021

 

Gençlerin 44,5'i mutlu olduğunu belirtti

 

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 18-24 yaş grubundaki genç nüfus içinde kendini mutlu olarak beyan edenlerin oranı 2020 yılında 47,2 iken 2021 yılında 44,5 oldu. Mutluluk oranı, 2021 yılında genç erkeklerde 38,2, genç kadınlarda ise 51,0 olarak gerçekleşti.

 

Gençlerin genel mutluluk düzeyi, 2020, 2021

 

Kaynak: TÜİK, Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2020, 2021

 

Gençlerin mutluluk kaynağı olarak sağlık, ilk sırada yer aldı

 

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2021 yılında gençlerin mutluluk kaynağı olan değerler arasında 45,1 ile sağlık, ilk sırada yer aldı. Bunu, 22,9 ile başarı, 16,9 ile sevgi izledi. Mutluluk kaynağı cinsiyete göre incelendiğinde, genç erkeklerde 43,0 ile ilk sırayı sağlık alırken bunu 24,8 ile başarı ve 13,5 ile para takip etti. Genç kadınlarda ise 47,4 ile ilk sırayı sağlık alırken bunu 21,2 ile sevgi ve 21,0 ile başarı takip etti.

 

Cinsiyete göre gençlerin mutluluk kaynağı olan değerler, 2021
 
Kaynak: TÜİK, Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2021
Grafikteki rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.

 

Gençlerin 76,0'sı işinden memnun olduğunu belirtti

 

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2021 yılında, gençlerin 76,0'sı çalıştığı işinden memnun olduğunu, 42,3'ü elde ettiği kazançtan memnun olduğunu belirtti. Genç erkeklerde çalışılan işten duyulan memnuniyet oranı 77,7, elde edilen kazançtan memnuniyet oranı 43,1 olurken genç kadınlarda ise bu oranlar 72,6 ve 40,7 olarak gerçekleşti.

 

Gençlerin 59,2'si almış olduğu eğitimden memnun olduğunu belirtti

 

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2021 yılında, gençlerin 59,2'si şimdiye kadar almış olduğu eğitimden memnun olduğunu belirtti. Bu oran genç erkeklerde 56,3 iken genç kadınlarda 62,3 oldu.

 

İnternet kullanan gençlerin oranı 97,1 oldu

 

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre İnternet kullanım oranı, 16-24 yaş grubundaki genç nüfusta 2020 yılında 93,0 iken 2021 yılında 97,1 oldu. İnternet kullanım oranı, genç erkeklerde 2020 yılında 95,0 iken 2021 yılında 98,4, genç kadınlarda ise 2020 yılında 91,0 iken 2021 yılında 95,6 oldu.

 

Cinsiyete göre gençlerin İnternet kullanım oranı, 2013-2021
 

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Türkiye nüfusunun 15,3’ünü genç nüfus oluşturdu- Güncel Haberler - Yorumlar

YORUMLARINIZI PAYLAŞIN

 

Yapılan Yorumlar

 • SOSYAL MEDYADA BİZSitemizin sosyal medya hesapları

  RASTGELE İÇERİKLER

  Ünlü Piyanistler Beylikdüzü’nü büyüledi- Güncel Haberler Üniversite Öğrencisi Binlerce Genç TEKNOFEST Teknoloji Yarışmalarında Yarışıyor- Güncel Haberler 2. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali başladı- Güncel Haberler NVIDIA, Yeni GeForce Dizüstü ve Masaüstü Bilgisayarlar, GeForce NOW Ortakları ve Yaratıcılar için Omniverse ile Büyüyor- Güncel Haberler Huzursuz Bağırsak Sendromu FODMAP Diyeti ile Tedavi Edilebilir mi?- Güncel Haberler Usta Oyuncular Yeni Gain Dizisi Cezailer İçin Gerçekleştirilen Basın Lansmanında Buluştu- Güncel Haberler

  REYTING SONUÇLARI

  Hudutsuz Sevda, Sakla Beni, Aldatmak! 7 Aralık Perşembe Reyting sonuçları şaşırtıyot! Reyting Arenasında Zafer Kimin? 6 Aralık 2023’ün En İyi Yapımı Hangisi? Reyting Zirvesindeki Zafer: Yabani Dizisi, 5 Aralık’ta Rakiplerini Eleyerek Tahtın Sahibi Oldu! Televizyon Ekranlarının Zafer Gecesi: 4 Aralık 2023 Reyting Sonuçları ve Liderlik Koltuklarını Kim Aldı?

  © 2023 Tüm Hakları Saklıdır. ReytingTv.com

  Reyting TV - Gelecek Hayallerinin Peşini Bırakmayanlarındır

  Sponsorlar Keçiören yemek siparişi Firma logolu baskılı polar - göktürk evden eve nakliyat - Lepidolite Healing Properties - İstanbul Bachata Kursu - vizyonjet - Ankara Boşanma Avukatı - Nakliyat